UNIZG novosti

11.09.2014

Rezultati natječaja za izradu promotivnih materijala Ankete za procjenu nastavnika

Rezultati natječaja za izradu promotivnih materijala Ankete za procjenu nastavnika za trogodišnji ciklus 2014./2015. – 2016./2017.

11.09.2014

Dan nastavnika Sveučilišta u Zagrebu

U srijedu 24. rujna 2014. od 9 do 17 sati na Sveučilištu u Zagrebu, na lokaciji Ulica kralja Zvonimira 8, održavat će se Dan nastavnika Sveučilišta u Zagrebu, u sklopu kojega će svečano biti otvoren Centar za unapređenje nastavničkih kompetencija.

22.05.2014

Godišnje izvješće Agencije za znanost i visoko obrazovanje za 2013. godinu i Plan aktivnosti za 2014. Godinu.

Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO), objavila je u petak, 25. travnja, Godišnje izvješće za 2013. godinu i Plan aktivnosti za 2014. godinu u kojem donosi pregled aktivnosti i postignutih uspjeha u protekloj godini te plan rada za 2014. godinu.

SVE NOVOSTI

Hrvatska grupa za klizišta proglašena je Svjetskim centrom izvrsnosti

Hrvatska grupa za klizišta (engl. Croatian Landslide Group, CLG) koju čine znanstvenici s Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i s Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci proglašena je Svjetskim centrom izvrsnosti ...

vidi više

RGN fakultet, Zagreb

Fakultet je javno visoko učilište u sastavu Sveučilišta u Zagrebu koje ustrojava i izvodi sveučilišne studije, znanstveni i visokostručni rad na znanstvenim područjima tehničkih i prirodnih znanosti. Fakultet ustrojava i izvodi ...

vidi više

Oglasna ploča

Posjet Sveučilištu u Leobenu - popis studenata

Poštovane studentice i studenti,

svi studenti čije se ime nalazi na listi (popisu studenata)

MOL Group UPPP Road Show

Više informacija o promociji programa nalazi se u obavijesti.

RANG LISTA ZA UPIS U PRVU GODINU DIPLOMSKIH STUDIJA

RANG LISTA

UPISI

Upisi na studij obavljat će se prema rang-listi izrađenoj na osnovi rezultata razredbenog postupka.

Obavijest o promjeni nadležnog školskog liječnika

Poštovani studenti,

Od dana 23.09.2014. nadležni tim školske medicine za provođenje preventivno-odgojnih mjera zdravstvene zaštite studenata Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta će biti:

SVI OGLASI
Povratak na vrh