Znanstvenicima sa Zavoda za tehničku mehaniku GF-a Sveučilišta u Zagrebu, RGN fakulteta i GF-a Sveučilišta u Rijeci Hrvatska zaklada za znanost odobrila je financiranje projekta

Znanstvenicima sa Zavoda za tehničku mehaniku GF-a  Sveučilišta u Zagrebu, RGN fakulteta i GF-a  Sveučilišta u Rijeci Hrvatska zaklada za znanost odobrila je financiranje projekta Novi, učinkoviti iteracijski postupak ...

vidi više

Zlatna medalja na 40. hrvatskom salonu inovacija s međunarodnim sudjelovanjem

Zlatna medalja na 40. hrvatskom salonu inovacija s međunarodnim sudjelovanjem te 11. izložbi inovacija, prototipova i studentskih poslovnih planova dodijeljena Tomislavu Malviću i Mirku ...

vidi više

Autor s RGN fakulteta objavio je knjigu HIDROLOGIJA – 2. izdanje

Drugo izdanje sveučilišnoga udžbenika Hidrologija, dopunjeno je u odnosu na prethodno izdanje iz 2000. godine. Pritom se nastojalo obuhvatiti zahtjeve fakulteta različitih struka na kojima se hidrologija predaje. Uvodno su opisani ...

vidi više

Znanstvenicima s RGNF-a dodijeljene tri plakete na 13. međunarodnoj izložbi inovacija ARCA 2015

Od 15. do 18. listopada 2015. u organizaciji Udruge inovatora Hrvatske u Boćarskom domu u Zagrebu održana je 13. međunarodna izložba inovacija ARCA 2015, na kojoj je predstavljeno više od 200 inovacija kao rezultat stvaralaštva ...

vidi više

Pozivamo Vas na Seminar četvrtkom u 4. - Petrologija i prva U-Pb starosna određivanja na cirkonu metariolita Vranice planine

5.studenog 2015. godine u Vijećnici RGNF-a u 16 sati, Doc.dr.sc. Vesnica Garašić održat će izlaganje na temu Petrologija i prva U-Pb starosna određivanja na cirkonu metariolita Vranice planine. Detaljnije u prilogu.

vidi više

Znanstvenicima s Geološkog odsjeka PMF-a i RGN fakulteta Hrvatska zaklada za znanost odobrila za financiranje projekt Kredni geodinamski dokazi...

Znanstvenicima s Geološkog odsjeka PMF-a i RGN fakulteta Hrvatska zaklada za znanost odobrila za financiranje projekt Kredni geodinamski dokazi u području Dinarida i Panonskog bazena (Cretaceous GEOdynamic PROOFS in the Dinarides and ...

vidi više

Autori s RGN fakulteta objavili su knjigu GEOLOGIJA I ISTRAŽIVANJE LEŽIŠTA UGLJIKOVODIKA

  Knjiga je sveučilišni priručnik nastao razmatranjem i sintezom materijala koji se dugo koriste na katedri za ugljikovodike i geologiju kvartara Zavoda za geologiju i geološko inženjerstvo. Pomoći će studentima, ali i drugim ...

vidi više

Oglasna ploča

Prijave za proljetne stručne seminare udruge BEST Zagreb

Pitaš se što povezuje Pariz, Moskvu, Valenciju, Atenu, Milano, Novi Sad...i mnoge druge gradove!?  

***Nezaboravni BESTOVI seminari*** puni zabave, druženja, učenja nečeg novog i još mnogo, mnogo više što ćeš morati otkriti sam/a u društvu jednako avanturističkih duša iz cijele Europe! :D

Studentska udruga eSTUDENT u suradnji s veleposlanstvom Velike Britanije organizira panel raspravu na temu TTIP (Transatlantski trgovinski sporazum)

Studentska udruga eSTUDENT u suradnji s veleposlanstvom Velike Britanije organizira panel raspravu na temu TTIP (Transatlantski trgovinski sporazum) koja će se održati 3. studenog u 12 sati u Kongresnoj dvorani Ekonomskog fakulteta u Zagrebu.

Nastupno predavanje dr.sc. Marija Horvat

Na temelju odluke  Rektorskog zbora  o obliku  i načinu provedbe  nastupnog predavanja  za  izbor  u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/05 od 5. 10. 2005. godine), objavljuje se da će

Nastupno predavanje dr.sc. Maroje Marohnić

Na temelju odluke  Rektorskog zbora  o obliku  i načinu provedbe  nastupnog predavanja  za  izbor  u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/05 od 5. 10. 2005. godine), objavljuje se da će

Nastupno predavanje dr.sc. Maja Resman

Na temelju odluke  Rektorskog zbora  o obliku  i načinu provedbe  nastupnog predavanja  za  izbor  u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/05 od 5. 10. 2005. godine), objavljuje se da će

SVI OGLASI
Povratak na vrh