Prijediplomski studijski program - Rudarstvo

Prijediplomski studij

Prijediplomski studijski programi za ak. god. 2024./2025. su u izradi


Trajanje: 3 godine

Potrebno ECTS bodova: 180

Studijski program Rudarstvo

Akademski naziv:

Sveučilišni prvostupnik / sveučilišna prvostupnica (baccalaureus) inženjer rudarstva (kratica: univ.bacc.ing.min.)

Kompetencije studenata preddiplomskog studija Rudarstva

  • Temeljna znanja iz područja tehničkih i prirodnih znanosti
  • Sposobnost primjene stečenih znanja pri samostalnom obavljanju stručnih poslova i rješavanju problema srednje složenosti kod površinske i podzemne eksploatacije mineralnih sirovina(miniranje, strojno dobivanje, transport, oplemenjivanje, vjetrenje, odvodnjavanje, procjena stabilnosti i sigurnosti objekata izgrađenih u tlima i stijenama)
  • Sposobnost odabira i primjene odgovarajućih analitičkih metoda i postupaka te opreme potrebne u laboratorijskim i terenskim istraživanjima
  • Sposobnost korištenja aktualnih informacijskih tehnologija za prikupljanje i obradu podataka prikupljenih novim istraživanjima ili iz postojeće literature, baza podataka i drugih izvora informacija
  • Vještine i kvalitete nužne za veću učinkovitost i za prepoznavanje potrebe za dugoročnim profesionalnim razvojem i suradnjom sa stručnjacima iz drugih disciplina.