ISTRAŽIVAČKI POLIGON • VODOCRPILIŠTE VELIKA GORICA

ISTRAŽIVAČKI POLIGON • VODOCRPILIŠTE VELIKA GORICA

Djelatnost laboratorija

VG VODOOPSKRBA d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju, iz Velike Gorice i RUDARSKO – GEOLOŠKO – NAFTNI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU sklopili su dana 15.11.2016. godine sporazum o znanstvenoj i stručnoj suradnji. U sklopu te suradnje pokrenut je projekt „Kvantifikacija efektivne infiltracije oborina i identifikacija hidrauličkih parametara nesaturirane zone zagrebačkog vodonosnika uspostavom istraživačkog poligona, Pilot područje – vodocrpilište Velika Gorica“ koji obuhvaća istraživanje vodonosnika (nesaturirane i saturirane zone) na području zona zaštite vodocrpilišta Velika Gorica.

Istraživački poligon sastoji se od okna dubine 3,25 m, vanjskih tlocrtnih dimenzija 3,4 × 3,4 m (unutrašnje dimenzije 3 × 3 x 3 m), u koje su ugrađene staklene stjenke koje omogućuju vizualni pregled profila nesaturirane zone i ugradnju uređaja za praćenje procesa koji se događaju u nesaturiranoj zoni. Na površini istraživačkog poligona instalirana je meteorološka stanica i kišomjer.

Glavni cilj ovog znanstveno-istraživačkog projekta je praćenje procesa infiltracije oborina kroz nesaturiranu zonu zagrebačkog vodonosnika kako bi se odredila efektivna infiltracija oborina do podzemne vode i identificirali hidraulički parametri te glavni geokemijski procesi u nesaturiranoj zoni. Istraživanje će omogućiti detaljnu kvantifikaciju količina i intenziteta oborina kao i njihovu infiltraciju u nesaturiranu zonu i vodonosnik, a što će unaprijediti znanja o rubnim uvjetima i parametrima budućih regionalnih numeričkih modela tečenja podzemne vode i modela tečenja vode kroz nesaturiranu zonu zagrebačkog vodonosnika.

Voditelj laboratorija: Prof.dr.sc. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Popis metoda i postupaka
​​

Od opreme u istraživačkom oknu ugrađene su TDR sonde TRIME PICO 64 za mjerenje električne vodljivosti, temperature i sadržaja vlage, usisne čašice (eng. Suction Cups) koje sakupljaju uzorke vode za potrebe kemijskih i izotopnih analiza i tenziometri Tensio 152 koji mjere matričnim potencijal. Svi podaci pohranjuju se na uređaje za pohranu podataka data logger IMKO globeLog i dataTaker DT80 koji su smješteni u samom oknu. Meteorološka stanica Davis Vantage Pro2 instalirana je na površini terena uz samo okno na visinu od 2,5 metara, a mjeri količinu oborina, solarno zračenje, UV zračenje, vlažnost zraka, jačinu i smjer vjetra te temperaturu zraka pri čemu se podaci bežičnim putem pohranjuju na uređaj za pohranu podataka. Ispod meteorološke postaje montiran je kišomjer za izotope. Instalacija uređaja na istraživačkom poligonu završena je početkom 2019. godine te se od dana 1.2.2019. kontinuirano obavljaju i pohranjuju mjerenja električne vodljivosti, temperature, sadržaja vlage i matričnog potencijala, te količine oborina, solarnog i UV zračenja, vlažnosti zraka, jačine i smjera vjetra te temperature zraka. Sakupljanje uzoraka vode za potrebe kemijskih i izotopnih analiza provodi se na mjesečnoj bazi.

 

Sitna i srednja oprema
​​
Naziv inventaraPrimjenaSlika

TDR sonde Trime Pico 64

Mjerenje električne vodljivosti, temperature i sadržaja vlage

1

Usisne čašice (Suction Cups)

Prikupljanje uzoraka vode za potrebe kemijskih i izotopnih analiza

2 

Uređaji za pohranu podataka data logger IMKO globeLog i dataTaker DT80

Pohrana podataka

3

Meteorološka stanica Davis Vantage Pro2

Mjerenje količine oborina, solarnog i UV zračenja, vlažnosti zraka, jačine i smjera vjetra te temperature zraka

 4

Kišomjer za izotope

Prikupljanje oborine bez evaporacije za izotopne analize


5

Tenziometar Tensio 152

Mjerenje matričnog potencijala 6 

 

Nastava u laboratoriju (praktikum)

Naziv kolegija 

Oblik nastave i metode

Zaštita voda

Praktične vježbe, diplomski radovi

Hidrogeologija

Praktične vježbe, diplomski radovi

Projektiranje hidrogeoloških istraživanja

Praktične vježbe, diplomski radovi

 

Nastava u laboratoriju (studentski radovi)

Ime i Prezime studenta 

Tema rada

Laura Bačani

Razvoj modela tečenja u nesaturiranoj zoni

Iva Vukadin

Hidrogeokemijske značajke na vodocrpilištu Velika Gorica

Ana Rečić

Izračun referentne i stvarne evapotranspiracije na području crpilišta Velika Gorica

Adriana Kukolja

Određivanje hidrauličke vodljivosti metodom permeametra sa stalnom razinom na području Velike Gorice

 

Projekti u laboratoriju

Istraživački

Znanstvena istraživanja uključuju kontinuirano praćenje količine i intenziteta oborina, te svojstva tla i nesaturirane zone (temperatura, električna vodljivost, sadržaj vlage i matrični potencijal). Također uključuju i kontinuirano uzorkovanje oborine, procjedne vode i podzemne vode u svrhu praćenja njihovog ionskog i izotopnog sastava. Istraživački poligon je prikladan i za daljnja istraživanja koja bi trebala uslijediti, a koja će između ostalih biti usmjerena i na pronos onečišćenja s površine terena kroz nesaturiranu zonu do podzemne vode vodonosnika

Edukacija se vrši u okviru nastave na diplomskom studiju Geološkog inženjerstva (smjer Hidrogeologija i inženjerska geologija i smjer Geologija okoliša) te diplomskom studiju Rudarstva (smjer Geotehnika). Nastavnim planom i programom predviđeno je da, između ostaloga, studenti steknu nova teorijska i praktična znanja o toku vode kroz tlo i nesaturiranu zonu, te o metodama praćenja (monitoringa) sadržaja vode, električne vodljivosti, matričnog potencijala i sakupljanja procjedne vode u nesaturiranoj zoni.

 

Edukacijski

 

Stručni

 

7


8