Laboratorij za vjetrenje, kvalitetu zraka i tehniku sigurnosti

Laboratorij za vjetrenje, kvalitetu zraka i tehniku sigurnosti

Djelatnost laboratorija

Mjerenje vjetrenih i klimatskih parametara u rudnicima, tunelima i podzemnim prostorijama prilikom izrade i eksploatacije.
Mjerenje koncentracije štetnih i opasnih plinova i prašine u rudnicima, tunelima i podzemnim prostorijama te na odlagalištima komunalnog otpada
Proračun vjetrenih mreža.
Projektiranje vjetrenja rudnika, tunela i podzemnih prostorija.

Voditelj laboratorija: doc.dr.sc. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Popis metoda i postupaka
Analitički postupak Metoda ispitivanja

Ispitivanje koncentracije plinova u zraku

 

HRN EN 1231:2007 Atmosfere radnih prostora -- Određivanje trenutnih koncentracija onečišćenja uporabom indikatorskih cjevčica -- Zahtjevi i metode ispitivanja
HRN ISO 8760:1997 Radna atmosfera -- Određivanje masene koncentracije ugljikova monoksida -- Metoda uporabe detektorskih cjevčica za kratkotrajno uzorkovanje s izravnim očitavanjem (ISO 8760:1990)
HRN ISO 8761:1997 Radna atmosfera -- Određivanje masene koncentracije dušikova dioksida -- Metoda uporabe detektorskih cjevčica za kratkotrajno uzorkovanje s izravnim očitavanjem (ISO 8761:1989)
HRN EN 45544 Atmosfere radnih prostora -- Električni uređaji za izravno otkrivanje i izravno mjerenje koncentracije otrovnih plinova i para
HRN EN 1076:2010 Profesionalna izloženost -- Postupci mjerenja plinova i para uporabom prosisnih uzorkovača -- Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 1076:2009)

 

Ispitivanje koncentracija prašine u zraku

 HRN EN 14907:2006 Kvaliteta vanjskog zraka -- Standardna gravimetrijska metoda za određivanje PM2,5 masene frakcije lebdećih čestica (EN 14907:2005)
HRN EN 12341:2006 Kakvoća zraka -- Određivanje PM10 frakcije po veličini lebdećih čestica -- Referentna metoda i terensko ispitivanje u svrhu dokazivanja jednakovaljanosti mjernih metoda (EN 12341:1998)
NMAM 0500
NMAM 0600
NMAM 7500

Ispitivanje ventilacijskih parametara

 Procedura mjerenja pomičnom traversom
Procedura mjerenja točkastom traversom (ASHRAE, AMCA – Standard Velocity
Traverse of Air ducts)
Barometarska metoda
Sondažna metoda

Ispitivanje mikroklimatskih parametara

 

 

 Sitna i srednja oprema
Naziv inventara Tehničke karakteristike Primjena Slika

Drager Multiwarn II

O2 0 – 25 Vol%
SO2 0 – 20 ppm
C2H4O 0 – 50 ppm
CO2 0 – 25 Vol%
CH4 0 – 100 %LEL
CO 0 – 500 ppm
NO2 0 – 20 ppm
NO 0 – 50 ppm

Mjerenje imisije eksplozivnih i toksičnih plinova u zraku. Određivanje izloženosti. Zaštita.

1

Drager X-am 5000

O2 0 – 25 Vol%
SO2 0 – 20 ppm
CO2 0 – 25 Vol%
CH4 0 – 100 %LEL
CO 0 – 500 ppm
NO2 0 – 20 ppm
NO 0 – 50 ppm
H2S 0-50 ppm

Mjerenje imisije eksplozivnih i toksičnih plinova u zraku. Određivanje izloženosti. Zaštita.

Dräger 2

Ručna pumpa Drager i indikatorske cijevćice

 

Indikacija plinova u zraku

3

Ručna pumpa Gastec i indikatorske cijevćice

Brzina 0-30 m/s

Indikacija plinova u zraku

4

Bump-test elektroničkih detektora plinova

 

Testiranje i kalibracija

5

Airflow termo-higro-barometar

Temperatura -10 do + 60 ºC
Vlaga 0 - 100 % RV
Atmosferski tlak 800 -1100 hPa

Mjerenje temperature, relativne vlage i atmosferskog tlaka zraka

6

Airflow TA5 termoanemometar

Brzina 0-30 m/s

Mjerenje brzine zračne struje

7

Analogni krilni anemometar

Brzina 0-30 m/s

Mjerenje brzine zračne struje

8

Digitalni krilni anemometar

Brzina 0-30 m/s

 Mjerenje brzine zračne struje

 9

Airflow DM2L barometar

Mjerni opseg: -99,99...0...+99,99 mbar.
Razlučivost 0,01 mbar.
Max. broj zapisa u memoriji 700.

Mjerenje nadtlaka, podtlaka i diferencijalnog tlaka

10

Pitot-Prandtlove cijevi

 

Mjerenje nadtlaka, podtlaka i diferencijalnog tlaka te brzine strujanja

11

Casella Microdust Pro

Opseg 0.001mg/ m³ to 250 g/m³
Rezolucija 0.001 mg/m³
PM10
PM2.5
Total dust

Mjerenje zaprašenosti zraka. Određivanje izloženosti. Monitoring.

12

 

Nastava u laboratoriju (praktikum)

Nastava u laboratoriju (praktičan rad studenata) u 2016./2017. 

Naziv kolegija 

Obavezni ili izborni kolegij 

Broj sati vježbi u laboratoriju 

Broj studenata u grupi 

Broj grupa 

Vjetrenje i odvodnjavanje

Obavezni 

10

12

3

Tehnika sigurnosti

Obavezni 

6

12

3

Vjetrenje podzemnih prostorija i tunela

Izborni

6

15

1

 

Nastava u laboratoriju (studentski radovi)

Student

Tema rada

Mario Čunko

Usporedba instrumenata za mjerenje strujanja zraka

Tomislav Stjepan Kalinić

Usporedba instrumenata za mjerenje diferencijalnog tlaka zraka

David Šarko

Analiza točke rosišta atmosferskog zraka u okolini rudnika  sv. Barbara u rudama

Hrvoje Hrvojević

Laboratorijsko određivanje otpora zrakovoda

María González Llaneza

Simulation and Improvement on Ventilation System of Sveta Barbara Mine in Sambor

Luis Magencio Miguel

Simulation of the ventilation system of the Nikola Tesla visitor mine

 

Projekti u laboratoriju

Istraživački

Unaprijeđenje ventilacijskog sustava rudnika sv. Barbara i dugoročno opažanje mikroklimatskih i ventilacijskih parametara

Edukacijski

MINERS – Mine emergency response and rescue school

Stručni

Ispitivanje kakvoće zraka rudnika sv. Barbara

Projekt ventilacije niskopa Koromačno

Ispitivanje kakvoće zraka rudnika Zrinski

Rješenje separatne ventilacije hidrotehničkog tunela HR Miljacka

 

 13

14