AMAC-RGNF (Udruga diplomiranih studenata RGNF-a)

AMAC-RGNF (Udruga diplomiranih studenata RGNF-a)

Hrvatska udruga diplomiranih studenata Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (AMAC-RGNF) ove je godine aktivno sudjelovala kao suorganizator uz Rudarsko-geološko-naftni fakultet, na održavanju Dana  doktoranada RGNF-a, održanog 30. lipnja 2017. godine na RGN fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te na održavanju Okruglog stola na temu „Kako znanstvena istraživanja RGNF-a mogu pomoći hrvatskim gospodarstvenicima?“.
Na Danu doktoranada pozdravni govor je kao suorganizator održao predsjednik AMAC-RGNF-a Dragutin Domitrović, te uz prodekanicu za znanost i međunarodnu suradnju Sibilu Borojević Šoštarić, najavio predstavljanje odabranih doktorskih tema, nagrađenih doktorskih radova na sajmovima inovacija te trominutna predstavljanja postera koji će na kraju manifestacije biti ocjenjivani od strane povjerenstva za ocjenu radova.
Voditelj panel diskusije na okruglom stolu bio je  predsjednik AMAC-RGNF-a Dragutin Domitrović, a panelisti su bili Petar Hrženjak, predstavnik iz područja Rudarstva, Lilit Cota, predstavnica gospodarstvenika iz područja Geologije, Želimir Pekaš, predstavnik gospodarstvenika iz područja Geološkog inženjerstva, Jerko Jelić Balta, predstavnik gospodarstvenika iz područja Naftnog rudarstva i Sibila Borojević Šoštarić, prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju RGNF-a. 

20170122 14
20170122 15

 

20170122 16
20170122 17

 

20170122 18
20170122 19

 

20170122 20
20170122 21