Pregled sklopljenih ugovora

Pregled sklopljenih ugovora

Temeljem Zaključka Vlade Republike Hrvatske Klasa: 330-01/11-02/01, Urbroj: 5030106-11-2, od 17. ožujka 2011., Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Sveučilišta u Zagrebu MB: 03207005, OIB: 99534693762 kojeg zastupa dekan, Izv. prof. dr. sc. Zoran Nakić, objavljuje pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2011.g., 2012.g., 2013.g., 2014.g., 2015.g., 2016.g., 2017.g.
 

NAPOMENA:  informacije o konačno ukupnim iznosima plaćenim temeljm sklopljenih ugovora u 2013.g., nadopunit će se po isteku datuma konačnog izvršenja ugovora.

U Privitku: Pregled sklopljenih ugovora.