Bagatelna nabava - završeni postupci

Nabava i isporuka računala i računalne opreme za potrebe Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u 2017.g.

Predmet:
Nabava i isporuka računala i računalne opreme
Bagatelna nabava 14/2016-BGN.


Poziv na nadmetanje: Usluga najma multifunkcijskih uređaja

Predmet:
Nabava usluge najma multifunkcijskih uređaja
Bagatelna nabava 11/2016-BGN


Dokumentacija:

Nabava usluga putničkih agencija i slične usluge organizacije

„Nabava usluga putničkih agencija i slične usluge organizacije“, za potrebe naručitelja, Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Pierottijeva 6.
Ev.broj:05/2016 BAGATELNA NABAVA

Usluge prijevoza autobusima s vozačem

„Usluga prijevoza autobusima s vozačem“, za potrebe naručitelja, Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Pierottijeva 6.
Ev.broj:03/2016 BAGATELNA NABAVA

Nabava i isporuka računala i računalne opreme za potrebe Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u 2016.g.

Predmet:
Nabava i isporuka računala i računalne opreme
Bagatelna nabava 02/2016-BGN.


Priručnik - Oprema i instalacije za eksplozivnu atmosferu priručnik za projektiranje, izradu, održavanje i popravak

U predmetu nabave:

Priručnik "Oprema i instalacije za eksplozivnu atmosferu, priručnik za projektiranje, izradu, održavanje i popravak"

U privitku dokument: Poziv na prikupljanje ponuda.

Nabava usluge fiksne IP telefonije (Centrex sustav)

Predmet:
Nabava usluge fiksne IP telefonije (Centrex sustav).
Bagatelna nabava 12/2015-BGN.


Dokumentacija:

Nabava i isporuka potrošnog materijala za printere i ostalog potrošnog materijala za informatičku opremu

Predmet:
Nabava i isporuka potrošnog materijala za printere i ostalog potrošnog materijala za informatičku opremu  za 2016.g..
Bagatelna nabava 14/2015-BGN.


Dokumentacija:

Nabava higijenskog materijala – toaletnog pribora za 2016.g.

Predmet:
Nabava higijenskog materijala – toaletnog pribora za potrebe Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za 2016.g.
Bagatelna nabava 13/2015-BGN


Dokumentacija:

Nabava govornih, podatkovnih i mješovitih usluga u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži

Predmet:
Nabava govornih, podatkovnih i mješovitih usluga u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži (s uređajima -  3G modemi i 4G modemi) i pripadnim karticama (sim-kartice) za uporabu tih usluga.
Bagatelna nabava 11/2015. – BGN.


Dokumentacija:

Nabava materijala za čišćenje i održavanje za 2016.g.

Predmet:
Nabava materijala za čišćenje i održavanje za 2016.g.
Bagatelna nabava 10/2015-BGN


Dokumentacija:

Prikupljanje ponuda - Usluga vanjskih stručnjaka za usavršavanje e-kolegija

Predmet ovog postupka nabave je nabava usluge vanjskih stručnjaka za usavršavanje e-kolegija za potrebe Projekta "TARGET - Uspostava visokoobrazovanih standarda kvalifikacija i zanimanja u sektoru Rudarstva, Geologije i Kemijske tehnologije"(10 e-kolegija na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i 10 e-kolegija na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije), Sveučilišta u Zagrebu, čiji je nostitelj Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u zagrebu, Pierottijeva 6.

Poziv za dostavu ponuda isporuke i montaže uredskog i školskog namještaja 2015.g.

Poziv za dostavu ponuda isporuke i montaže uredskog i školskog namještaja za potrebe Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u 2015.godini.

Usluge putničkih agencija i slične usluge organizacije...

Usluge putničkih agencija i slične usluge organizacije Ljetne škole naftnog rudarstva, u Dubrovniku 2015.g. (03/2015.-BGN).

"Nabava usluge najma autobusa s vozačem"

Poziv za dostavu ponude u prilogu

Usluge prijevoza autobusima s vozačem
Ev.broj:02/2015 BAGATELNA NABAVA

Poziv na nadmetanje za: Usluga najma multifunkcijskih uređaja za 2015.g.

Naručitelj provodi nabavu predmetne usluge čija je godišnja procijenjena vrijednost do 200.000,00 kn bez PDV-a, te u skladu s odredbom čl.18. st.3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, NN 83/13, NN 143/13 i NN 13/14 Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske).

U prilogu: Poziv na nadmetanje za Uslugu najma multifunkcijskih uređaja 2015.g.

Priručnik za projektiranje, izradu, ugradnju, održavanje i popravak, 2 sveska

U predmetu nabave: