Zavodi i katedre

Zavod za geofizička istraživanja i rudarska mjerenja


Predstojnik zavoda: doc. dr. sc. Ivan Medved dipl. ing. geod.

Zamjenik predstojnika zavoda: Prof. dr. sc. Jasna Orešković dipl. ing.

Administrator/ica: Tatjana Rendulić


Tel: +385 1 / 5535748

Fax: +385 1 /

Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Djelatnici

Redoviti profesor u trajnom izboru

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL SITE LOKACIJA
dr. sc.Franjo Šumanovac55357493749Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.siteV218

Redoviti profesor

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL SITE LOKACIJA
dr. sc.Jasna Orešković55357473747Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.siteV219

Docent

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL SITE LOKACIJA
dr. sc.Ivan Medved55357443744Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.siteV215

Viši Asistent

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL SITE LOKACIJA
dr. sc.Josipa Kapuralić55357433743Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.siteV217

Asistent

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL SITE LOKACIJA
Ana Brcković55456233623Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.siteV217

Tehničar

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL SITE LOKACIJA
Saša Kolar55357423742Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. V220

Administrativni referent

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL SITE LOKACIJA
Tatjana Rendulić5535748 3748Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. V227

Djelatnosti

Djelatnosti

Osoblje
Staff

7

Aktivnosti zavoda
Departments activity

Nastavno osoblje
Teaching staff

3

znanstveni projekti
Scientifi c projects

1

Suradnička zvanja
Research associates

2

novi stručni projekti
New professional projects

7

Administrativno i pomoćno osoblje
Administrative-technical staff

2

mentorstva disertacija
PhD supervising

1

 

 

mentorstva disertacija
PhD supervising

8

 

 

mentorstva završnih radova
BSc supervising

4

 

Predstojnik Zavoda:
doc. dr. sc. Ivan Medved

Znanstveni rad članova Zavoda za geofizička istraživanja i rudarska mjerenja posljednjih se godina temelji na podacima pasivnih seizmičkih istraživanja, prikupljenim u okviru međunarodnog znanstvenog projekta ALPASS-DIPS, koji omogućuju primjenu metoda seizmičke tomografije i analize funkcija prijamnika. U početnoj su fazi snimljeni podaci interpretirani metodom funkcija prijamnika kako bi se odredili diskontinuiteti seizmičkih brzina u Zemljinoj kori i gornjem plaštu. Daljnja obrada i interpretacija podataka izvode se metodama seizmičke tomografije. Korišteni su i podaci permanentnih seizmičkih stanica na području Hrvatske i okolnih država, dostupni u bazama podataka (ORFEUS i sl.), a cilj je bio riješiti problem potencijalne jadranske subdukcije. Rezultati dobiveni teleseizmičkom tomografijom na području Dinarida i jugozapadnog dijela Panonskog bazena objavljeni su u dva znanstvena rada u CC časopisima. Litosferni model na kontaktu Jadranske mikroploče i Panonskog tektonskog segmenta za cijeli pojas Dinarida objavljen je u časopisu „Tectonophysics”, dok je u časopisu „Journal of Applied Geophysics” objavljen rad „Exploration of buried carbonate aquifers by the inverse and forward modelling of the Controlled Source Audio-Magnetotelluric data“. RGN fakultet sudjeluje u Obzor Europa projektu AGEMERA - Agile Exploration and Geo-modelling for European Critical Raw materials, a glavni istraživač s RGN fakulteta je prof. dr. sc. Franjo Šumanovac sa Zavoda za geofizička istraživanja i rudarska mjerenja. Kroz projekt AGEMERA provest će se vrhunska geološka i geofizička lokalna istraživanja na ukupno ~4700 km2 radi detaljnog mapiranja kritičnih mineralnih sirovina (CRM) u šest zemalja EU-a i u Zambiji. Geofizička terenska pokusna istraživanja uključit će tri nove neinvazivne metode istraživanja (do TRL5) temeljene na daljinskom očitavanju i povezanoj analizi podataka: 1) pasivne seizmičke metode, 2) sustav drona s više senzora koji kombinira magnetsko, radiometrijsko i elektromagnetsko detektiranje i 3) multidetektorski sustav određivanja gustoće temeljen na mionskim zrakama. Projekt će koristiti podatke iz otvorenih baza podataka (npr. Europska infrastruktura geoloških podataka, EGDI), podatke koje su s terena prikupili geoznanstvenici projekta i različite geofizičke metode istraživanja za poboljšanje modela genetskih mineralnih sustava različitih vrsta ležišta koja sadrže: litij, kobalt, molibden, vanadij, PGM, niobij, tantal, boksit i REE. Pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Jasne Orešković uspješno je obranjen doktorski rad dr. sc. Domagoja Vukadina pod naslovom „Razvoj postupka seizmičke interpretacije ležišta ugljikovodika Bjelovarske depresije na temelju inverzije seizmičkih brzina”. Zavod surađuje s gospodarstvom jer je razvoj metoda geofizičkih istraživanja i rudarskih mjerenja nezamisliv bez primjene u konkretnim istraživačkim projektima. U izvođenju terenskih istraživanja sudjeluju mnogi diplomandi i drugi studenti, što omogućuje stjecanje neophodnih terenskih znanja i vještina. U okviru ovih istraživanja primjenjuju se sve raspoložive geofizičke metode: električne, elektromagnetne, seizmičke (refleksijske i refrakcijske), gravimetrijske, magnetometrijske i karotažne. Područja suradnje s gospodarstvom jesu geofizička istraživanja u okviru strukturnogeoloških istraživanja, hidrogeoloških istraživanja, istraživanja pitke vode u aluvijalnim i krškim terenima, geotehničkih i inženjerskogeoloških istraživanja, istraživanja okoliša i nadgledanja u zaštiti okoliša, geodetskih i rudarskih mjerenja. U akademskoj godini 2021./2022. izvedena su geofizička istraživanja u okviru vodoistražnih radova na području zagrebačkih zdenaca, Baških Voda, Garešnice, Koprivnice, Poljica i drugih lokacija.


Predmeti

Preddiplomski - obavezni predmeti

NAZIV SEMESTAR STUDIJ
Geodezija3Sveučilišni preddiplomski Geološko inženjerstvo
Bušotinska karotaža4Sveučilišni preddiplomski Naftno rudarstvo
Geodezija i rudarska mjerenja4Sveučilišni preddiplomski Rudarstvo
Osnove geofizičkih istraživanja 14Sveučilišni preddiplomski Geološko inženjerstvo
Osnove geofizičkih istraživanja 25Sveučilišni preddiplomski Geološko inženjerstvo

Diplomski - obvezni predmeti

NAZIV SEMESTAR STUDIJ
Primijenjena geofizika1Sveučilišni diplomski Opće naftno rudarstvo
Primijenjena geofizika 11Sveučilišni diplomski Geotehnika
Primijenjena geofizika 11Sveučilišni diplomski Rudarstvo
Primijenjena geofizika 11Sveučilišni diplomski Zbrinjavanje i odlaganje otpada
Geofizička istraživanja2Sveučilišni diplomski Geologija mineralnih sirovina i geofizička istraživanja
Inženjerska geofizika2Sveučilišni diplomski Geotehnika
Okolišna i inženjerska geofizika2Sveučilišni diplomski Hidrogeologija i inženjerska geologija
Okolišna i inženjerska geofizika2Sveučilišni diplomski Geologija okoliša

Diplomski - izborni predmeti

NAZIV SEMESTAR STUDIJ
Inženjerska geofizika2Sveučilišni diplomski Zbrinjavanje i odlaganje otpada
Inženjerska geofizika2Sveučilišni diplomski Zaštita okoliša u naftnom rudarstvu
Inženjerska geofizika2Sveučilišni diplomski Energetika
Inženjerska geofizika2Sveučilišni diplomski Opće naftno rudarstvo
Primijenjena geofizika 22Sveučilišni diplomski Rudarstvo
Daljinska istraživanja3Sveučilišni diplomski Hidrogeologija i inženjerska geologija
Daljinska istraživanja3Sveučilišni diplomski Geologija okoliša

Projekti

Projekti

Šifra projektaNazivVoditeljZnan.područje