Sindikat

Sindikat

Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja djeluje na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu od samog osnutka Sindikata 1990. godine. U sindikalnu podružnicu učlanjeno je oko 68% zaposlenika − u ak. godini 2016/2017 Sindikat je imao 106  članova. Članstvo u Sindakatu omogućuje besplatnu pravnu pomoć u slučaju radnih sporova, povrat troškova bolničkog liječenja, mogućnost korištenja sindikalnih pozajmica i bespovratne novčane pomoći u slučajevima dugotrajnih bolovanja, pomoć u stambenom zbrinjavanju članova, popuste prilikom kupnje raznih proizvoda, usluga i kredita. Sindikalna podružnica RGN fakulteta aktivna je u svim sferama rada i života Fakulteta: organizira dječju predstavu i dijeljenje darova za djecu zaposlenika RGN fakulteta povodom božićnih i novogodišnjih blagdana, kao i podjelu darova za članove Sindikata povodom uskršnjih, božićnih i novogodišnjih blagdana, organizira sindikalne izlete, odlazak članova Sindikata na sindikalne igre, sudjeluje u izradi pravnih dokumenata Fakulteta koji se odnose na radna prava zaposlenika, u sporovima s poslodavcem zastupa članove Sindikata i doprinosi mirnom rješavanju problema vezanih za radne odnose zaposlenika. Pojedini članovi sindikalnog povjereništva RGN-ove podružnice aktivni su i u višim tijelima Sindikata, Velikom i Malom vijeću Sindikata, gdje sudjeluju u kreiranju politike Sindikata i u pregovorima za Kolektivni ugovor, te su prisutni i na sjednicama Senata Sveučilišta u Zagrebu. Članovi Sindikalnog povjereništva su u protekloj godini bili izv. prof. dr. sc. Vesnica Garašić, prof. dr. sc. Ema Jurkin i Marijan Galjar.


 

20170122 22
20170122 23