Diplomski studij

Diplomski studij

U okviru dvogodišnjeg diplomskog ciklusa, završetkom kojeg se stječe najmanje 120 ECTS bodova, izvode se četiri studija s ukupno devet smjerova:

  • diplomski sveučilišni studij Rudarstvo − smjerovi: Rudarstvo, Geotehnika, Zbrinjavanje i odlaganje otpada
  • diplomski sveučilišni studij Geološko inženjerstvo – smjerovi: Hidrogeologija i inženjerska geologija te Geologija okoliša
  • diplomski sveučilišni studij Geologija – smjer: Geologija mineralnih sirovina i geofizička istraživanja
  • diplomski sveučilišni studij Naftno rudarstvo − smjerovi: Opće naftno rudarstvo, Energetika i Zaštita okoliša u naftnom rudarstvu.

Diplomski studij omogućuje produbljivanje znanja stečenog na preddiplomskom studiju te na taj način predstavlja njegov logičan nastavak. Diplomske studije RGN fakulteta mogu uz određene uvjete upisati i studenti sa završenim sveučilišnim preddiplomskim studijem na drugim visokim učilištima u zemlji i inozemstvu. Diplomski studiji završavaju izradom i obranom diplomskog rada, koji student upisuje u završnom semestru studija. Nakon završetka diplomskog studija student stječe odgovarajući akademski naziv (tablica).

Diplomski tablica

U akademskoj godini 2016./2017. na prvu godinu diplomskih studija upisana su ukupno 134 studenta, od čega je 97% studenata po prvi put upisalo diplomski studij (44 studenta studij Rudarstvo, 31 student studij Geološko inženjerstvo, 15 studenata studij Geologija i 44 studenta studij Naftno rudarstvo).

 

Na drugu godinu diplomskih studija upisano je 112 studenata.
Diplomski rad obranilo je 87 studenata (18 studenata studija Rudarstvo, 31 student studija Geološko inženjerstvo, 12 studenata studija Geologija i 26 studenata studija Naftno rudarstvo), a podaci su zajedno s brojem upisanih studenata po godinama studija prikazani na donjoj slici. U okviru programa Erasmus na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu po jedan semestar studiralo je petero stranih studenata (četiri na smjeru Geologija i jedan na smjeru Rudarstvo). Izvedbeni nastavni plan za akademsku godinu 2013./2014. na svim smjerovima diplomskih studija prikazan je u tablicama koje slijede.

  • Diplomski tablica 2Slika: Broj studenata na diplomskim studijima i broj obranjenih diplomskih radova u ak. god. 2016./2017.

 

Na drugu godinu diplomskih studija upisano je ukupno 180 studenata, od čega 36 studenata na studij Rudarstvo, 34 studenta na studij Geološko inženjerstvo, 32 studenta na studij Geologija i 79 studenata na studij Naftno rudarstvo. Diplomski rad obranilo je 120 studenata (28 studenata studija Rudarstvo, 26 studenata studija Geološko inženjerstvo, 22 studenta studija Geologija i 44 studenta studija Naftno rudarstvo), a podatci su zajedno s brojem upisanih studenata po godinama studija prikazani na gornjoj slici.  Na donjoj slici prikazan je broj studenata diplomskih studija Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta po smjerovima.

20180122 28

  •  Slika: Studenti po smjerovima diplomskog studija u ak. god. 2016./2017.

 

Tijekom akademske godine 2016./2017. na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu u okviru programa Erasmus+ studirala su ukupno tri strana studenta na različitim diplomskim studijima: jedan na smjeru Geološko inženjerstvo (Hidrogeologija i inženjerska geologija), te dva na smjeru Naftno rudarstvo (Opće naftno rudarstvo). Svi strani studenti boravili su na RGNF-u po jedan semestar.