Uputa za objavu doktorskog rada po skandinavskom modelu s jednim ili više radova objavljenim u zatvorenom pristupu

Uputa za objavu doktorskog rada po skandinavskom modelu s jednim ili više radova objavljenim u zatvorenom pristupu

Book

Sukladno čl. 62. st. 7. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti,  nositelj doktorskog studija obvezan je doktorski rad učiniti dostupnim javnosti objavom na mrežnim stranicama najmanje 30 dana prije dana obrane doktorskog rada. 

Ako su jedan ili više znanstvenih radova koji su sastavni dio doktorskog rada po skandinavskom modelu objavljeni u zatvorenom pristupu, doktorand priprema verziju rada za objavu na mrežnim stranicama.
Umjesto rada koji je objavljen u zatvorenom pristupu kandidat na jednoj stranici navodi naslov rada te njegov DOI (Digital Object Identifier).
Znanstveni rad koji je objavljen u otvorenom pristupu prilaže se u konačnom obliku kako je objavljen u časopisu (konačni ispravljeni prijelom članka objavljen na mrežnim stranicama ili u tiskanom obliku).